Laddar

Så påverkas ditt barn av rökning

Socialstyrelsen har sammanställt småbarnsföräldrars rökvanor – och hur det påverkar ditt barn.

delningar

Totalt sett har andelen rökande småbarnsföräldrar i Sverige minskat sedan 1999. Då rökte cirka 19 % av alla föräldrar som hade barn som var åtta månader eller yngre. År 2014 var siffran nere på 11 %. Det visar statistik som Socialstyrelsen tagit fram.

I Kalmar län rökte 5,2 % av alla mammor till barn som var åtta månader eller yngre år 2014. Andelen småbarnspappor som rökte under samma år var 8,3 %.

Mammor som röker under spädbarnperioden var 2014 vanligast i Blekinge och Södermanland. Lägst andel rökande mammor har, förutom Uppsala län, de tre norrlandslänen Jämtland, Västerbotten och Norrbotten.

Den största andelen rökande pappor år 2014 finns i Södermanland. Även Skåne ligger högt och förutom norrlandslänen så rökte Stockholms- och Uppsalapapporna.

Socialstyrelsens undersökning innefattar småbarnsföräldrar som röker minst en gång dagligen, det vill säga drar i sig rök från cigarett, cigarill, cigarr eller tobak i pipa eller något annat som innehåller tobak. Detta gäller även den person som alltid röker utomhus.

I faktarutan till höger kan du läsa om hur rökning påverkar ditt barn.

Så drabbas ditt barn om du röker

Det finns ett samband mellan tobaksrök i miljön och utveckling av luftvägssjukdomar hos barn. Barn som utsätts för tobaksrök i hemmet drabbas oftare av luftvägsinfektioner (bland annat lunginflammation och bronkit) samt öroninflammationer. Dessutom löper de ökad risk att utveckla småbarnsastma, allergi mot pollen, pälsdjur och födoämnen.

Risken för plötslig spädbarnsdöd ökar om modern röker under graviditeten eller efter barnets födelse.

Källa: Socialstyrelsen

Relaterade artiklar