Så påverkas regionen om Ölandsbron stängs av

"Det här vi gör idag är en sofistikerad sårbarhetsanalys av Öland", säger Peter Sieurin från Trafikverket.

1 person har reagerat på denna nyheten

delningar

Under tisdagen den 13:e november gick en övning med fokus på Ölandsbron av stapeln i Kalmarsunds hotell. Syftet med övningen var att öka kunskapen om bron som transportled och just hur beroende regionen är av den.

De medverkande aktörerna, Länsstyrelsen Kalmar län, Kalmar kommun, Mörbylånga kommun, Borgholms kommun, Landstinget Kalmar län, Polisen, Trafikverket, Sjöfartsverket, Cementa och LRF Sydost, skulle därför undersöka vilka konsekvenser som skulle kunna uppstå vid en längre avstängning och hur prioriteringen då skulle se ut.

– Man kan säga att Länsstyrelsens roll är vara samordnande i alla typer av krishanteringar. Därför är det så många här idag eftersom det är så många som blir drabbade. Och det är först när man förstår hur samhället är uppbyggt som man egentligen förstår vad en avstängning skulle betyda, säger Ana Norlén, beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Kalmar län.

Därför var den stora poängen under tisdagen att förstå komplexiteten. Just eftersom det är en så pass viktig förbindelse för många människor och verksamheter, på båda sidor om sundet.

– Vi producerar ju exempelvis 600 000 liter mjölk dagligen. Så det är en enorm mängd mat som inte bara drabbar Öland, utan om bron stängs av så när ju det inte heller fastlandet, säger Roger Gustavsson, kommungruppsordförande för LRF i Mörbylånga kommun.

Peter Sieurin från Trafikverket.

Trafikverket fick därför bidra med ett scenario till övningen eftersom deras största fokus är att se till så bron håller. Och det mest troliga scenariot enligt dem är att det sker en omfattande trafikolycka på bron. Det skulle däremot inte leda till en större avstängning.

– Det scenariot vi därför har spelat med idag, för att få en månads avbrott på bron, är en teoretisk påsegling där en båt med en väldigt hög kran drar in i bron och skadar den. Vi pratar inte om att bron ska rasa utan att den får ett antal skador som gör att man i första hand måste stänga av den ett antal dagar för besiktning, säger Peter Sieurin, ansvarig för den regionala planeringen på Trafikverket.

Anne Elgmark från Kalmar kommun.

Och det scenariot, som skulle leda till en längre avstängning, skulle påverka transportflödena kraftigt. Något som skulle slå hårt mot de närliggande kommunerna.

– Den här övningen visar att ingen organisation kan klara det här själv. Utan det är väldigt viktigt att alla samarbetar och att man hjälps åt för att lösa olika frågor, säger Anne Elgmark, Hr chef på Kalmar kommun.

Hur skulle en avstängning påverka er?

– Verksamheten som vi framförallt tänker på i ett sånt här sammanhang är barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Vi befinner ju oss på fastlandet men sju till åtta procent av vår personalstyrka bor på Öland. Och skulle bron stängas av kanske de inte kan ta sig till och från jobbet. Så det är våra fokusfrågor att se till så våra kunder kan få det stöd och den hjälp som de behöver i sitt dagliga liv, säger Anne Elgmark.

Ann Willsund från Mörbylånga kommun.

Det här scenariot skulle även slå hårt mot kommunerna på Öland som också är precis lika beroende av en fullt fungerande bro.

– Det som är bra med det här är att man möter de olika myndigheterna och kan prata om respektive ansvarsområden. Sedan kommer man aldrig vara färdig när man går härifrån utan man behöver ta hem en del saker för att fundera vidare på i hemkommunen. Men det är alltid bra att träffas innan en kris inträffar, säger Ann Willsund, kommundirektör i Mörbylånga kommun.

Underlaget som de olika aktörerna nu arbetar fram kommer sedan att ligga till grund för deras egna krisövningar.

Har du ett nyhetstips? Tipsa redaktionen genom att klicka här.

delningar

Nyhetsbrev

Prenumerera på Sveriges snabbaste och mest ultralokala nyhetsbrev. Här får du nyheter om stora som små händelser.
Genom att skicka in mina uppgifter godkänner jag 24 Sveriges data- och cookiepolicy.

Relaterade artiklar