Laddar

Kalmarslakteri förlorar namntvist mot köttkonkurrent

Gör du samma bedömning som Patent- och Registreringsverket?

delningar

När det Kungälvsbaserade företaget Färskvaruhuset i Göteborg AB registrerade produktmärket ”KÖTT MÄSTER” surnade Kalmarslakteriet KLS Ugglarps till. Slakteriet tyckte att namnet var alltför likt deras eget märke ”MÄSTER”.

I en invändning till Patent- och Registreringsverket framgår att KLS Ugglarps tycker märkena är ”uppenbart såväl visuellt som uttalsmässigt lika” och att stressade konsumenter riskerar att förväxla produkter från företagen.

Färskvaruhuset hävdar i sin tur att det finns ”en stark koppling mellan ordet mäster och de varor som tillhandahålls av näringsidkare som vill antyda att deras produkter har framställts av någon som är skicklig inom sitt yrke, inom såväl charkuteribranschen som andra branscher”.

Patent- och Registreringsverket gör bedömningen att ”märkenas visuella, fonetiska och begreppsmässiga/konceptuella likheter” är tillräckligt stora för att kunderna inte ska förväxla märkena. Därmed avslås KLS Ugglarps invändning.

Bläddra i bildspelet ovanför för att se hur de båda märkena ser ut.