Laddar

Stora framsteg för Kalmar i Östersjön

Kalmar kommun kommer vara talare den 28 juni i Stockholm på ett event av Race for the Baltic. Projektet innefattade sju kommuner runt Östersjön som har tittat på sina nuvarande utsläpp av näringsämnen och hur man ska åtgärda dessa.

delningar

Sju kommuner har utsetts som pionjärer av Race for the Baltic efter deras stora framsteg mot övergödning. Tanken är att de utsedda kommunerna ska verka som goda exempel för andra kommuner.

Race for the Baltic initierades av Skypes grundare Niklas Zennström. Entreprenörsskap, innovation och kostnadseffektivitet är organisationens utgångspunkt i sin kamp för att göra Östersjön ren och fri från övergödning.

Data som har samlats in under projektet visar att näringsämnen i Kalmar kommun kommer främst ifrån jordbruk, reningsverket och enskilda avlopp.

– I Kalmar har vi jobbat med åtgärder för att minska övergödningen i 10 år, förklarar kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S). Vi har gjort det genom anlagda våtmarker, inventeringar av enskilda avlopp, musselodlingar och åtgärder i jordbruket.

De utmaningar som ligger framöver är kommunens vilja att öka matproduktionen utan att det släpps ut mer näringsämnen till Östersjön. Det kombinerat med åtgärden att bygga ett nytt reningsverk ligger på agendan, vilket kommer ändra på Kalmar kommuns näringsutsläpp.

Kalmar vattens VD Thomas Bergfeldt kommer representera Kalmar i Stockholm den 28 juni.

Relaterade artiklar

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.