Laddar

TV: Detta händer med Ölandsbron under våren

Ett omfattande arbete kommer att startas upp på måndag.

delningar

Ölandsbrons norra del ska få samma behandling som resten av bron har fått under under de två senaste åren. Det innebär att man förbättrar kantbalkar, räcken, broisolering och beläggning.

Arbetet och trafikavstängningarna startar på måndag den 18 mars och är beräknat att hålla på tills midsommarveckan.

Resterande del av året är det inga arbeten som påverkar trafiken. Denna etapp ska vara klar till årskiftet.

För att skapa en säker trafikmiljö både för personal och trafikanter under arbetet har väljer man att stänga av ett körfält. Enbart ett körfält kommer vara öppet i vardera riktning.

För att motverka köbildning under dygnets största pendlartider kommer det vara körförbud för långsamtgående fordon mellan klockan 06 till 09 och klockan 15 till 18.

För att ytterligare underlätta för pendling över bron kommer det att finnas ett körfält som blir prioriterat för linjebusstrafiken. Med detta vill man att det ska bli smidigare och snabbare att ta sig över bron genom att resa kollektivt.

I TV-klippet hör du Johan Wesley från Trafikverket berätta mer om vad som väntar för Ölandsbron.

Johan Wesley är ansvarig för det arbete som sker på bron.

Relaterade artiklar