Laddar

TV+TEXT: Här skadas träden – för att gynna skogen

I naturreservatet Varsnäs växer ekar som är över 800 år gamla.

delningar

Ute på naturreservatet Varsnäs i norra Kalmar finns det ekar som man uppskattar är 800-900 år gamla. Vad som däremot saknas är lite yngre ekar som endast är 150-300 år. De insektsarter som bor i de allra äldsta ekarna riskerar att bli utan hem när ekarna väl dör då det är ett glapp innan de andra ekarna hunnit bli tillräckligt gamla. Därför väljer man nu att hjälpa de yngre ekarna med åldrandet genom veteranisering.

– För att andra träd ska ha plats att växa på så måste vi avverka en del av skogen men istället för att döda träden så omvandlar vi dem till att fungera som äldre träd än vad de faktiskt är, säger Daniel Cluer från länsstyrelsens reservatsförvaltning.

 

Veteraniseringen görs bland annat genom att ringbarka stammen så att trädet inte kan transportera näring upp i trädkronan, det gör att trädet överlever men i princip stannar i växten.

– Vi ringmärker alla träden för att skapa död toppved eftersom det finns vissa insekter som bara trivs i sådan. Sen sågar vi även ut fejkade blixtnedslag i stammarna eftersom det är naturliga skador som brukar drabba träd, säger arboristen Peter Hjelmqvist.

När arboristerna klättrar i trädet gör de det med spikskor för att skada barken så att trädet lättare börjar sava och hålbildning påskyndas i stammen. Man skapar även speciella mulmholkar i stammarna där särskilt hackspettar är välkomna att flytta in.

 

– Anledningen till att det saknas ekar i en viss åldersspann är att ekarna var fredade för drygt 100 år sedan. När man sedan fick fälla dem så tog man bort nästan all ek istället, allt som gick att ta ner högg man, berättar Daniel Cluer.

Man har även upptäckt att det finns ett problem med återväxten av de allra minsta ekplantorna som knappt går upp till knät på en vuxen människa. Vad det beror på är inte helt säkert men det antas ha ett samband med hur landskapet ser ut idag.

– Förr fanns det naturliga betesmarker där ekarna trivdes och fick vara i fred, men idag är det ovanligt. Det är därför vi har så många hotade arter. Förr var det också vanligt att det brann vilket innebar att arterna anpassade sig efter det, därför jobbar vi med naturvårdsbränning, säger Daniel Cluer.

Kolla in klippet i spelaren ovan.

 

Sponsrat inlägg

Det svenska spelmonopolet

I Sverige har vi haft en unik situation vad gäller spel och vi står inför förändringar som kommer att rita om kartan på spelmarknaden helt. Den 1 januari 2019 rivs spelmonopolet upp och marknaden öppnas för privata aktörer som konkurrerar på lika villkor.