Laddar

Vårdbolag kritiseras – använder kodlås på demensboende

"När personalen lämnar en avdelning obemannad är de boende att betrakta som inlåsta".

delningar

Ett privatägt vårdbolag som är verksamt i Kalmar kritiseras nu av IVO, Inspektionen för vård och omsorg. På ett av bolagets demensboende i staden är entrédörrarna till avdelningarna utrustade med kodlås, vilket innebär att de boende i praktiken är inlåsta när personal inte är på plats.

”IVO bedömer att flertalet av de personer som bor på xx inte på egen hand kan öppna avdelningens entrédörr som är låst med kodlås. Detta innebär att när personalen lämnar en avdelning obemannad är de boende att betrakta som inlåsta”, skriver IVO.

Demensboendet består av två avdelningar på två olika våningar med plats för totalt 16 boende. Nattetid bemannas boendet endast av en personal. En eller ett par gånger per natt kommer en ur personalen från ett närliggande boende förbi.

IVO kräver nu att personalstyrkan nattetid ska utökas till minst två personer och att bemanningen sedan löpande ska utformas efter de boendes behov.

Underlaget för IVO:s beslut består av intervjuer med personalen och verksamhetschefen på boendet.

Relaterade artiklar