Laddar

Vattentornets hundra år gamla tegelsten byts ut

En viktig del av Kalmars siluett ska få sig ett ansiktslyft. I nästa vecka startar Kalmarhem en inventering och renovering av gamla vattentornet. Bland annat ska 115 år gamla tegelstenar och murbruk bytas ut.

delningar

Redan i nästa vecka sätter Kalmarhem i gång arbetet med att sätta upp byggställningar längs fasaden på det 50 meter höga tornet.

–  Det är en översyn vi gör, vi kommer att laga i lite fogar, man ser att det släppt lite fogmassa på sina ställen. Men exakt vad vi ska göra vet vi inte förrän vi ser vad vi upptäcker där uppe, säger Ulf Kaldner på Kalmarhem.

Troligt är i alla fall att man kommer att få byta ut en hel del gamla tegelstenar som blivit frostsprängda – de flesta så gamla som 115 år.

Innan och under arbetet, som beräknas ta två månader, kommer man få konsultation av bebyggelseantikvarien Liselotte Jumme från Kalmar Läns Museum.

Vattentornet räknas inte som byggnadsminne, utan en ”särskilt värdefull byggnad” ur kulturhistoriskt hänseende. Det innebär att man inte behöver tillstånd från länsstyrelsen för att göra förändringar, men man ska ta till vara på byggnadens kulturhistoriska värden och hantera den varsamt.

–  Det gäller egentligen alla byggnader, men när det gäller vattentornet är det ju självklart eftersom det är en så viktig del i Kalmars siluett, säger Liselotte Jumme.

Bland annat så har man redan nu slagit fast att man ska använda samma typ av murbruk som användes när vattentornet byggdes, 1897-1900. Den tidens murbruk var kalkbaserat och mjukt, och hade ingen cement i sig, som dagens murbruk har.

När det gäller tegelstenarna är det ännu inte klart hur många som kan behöva bytas ut. Huvudsaken är att det inte ska synas att det är nytt tegel, säger Liselott Jumme.

– Vi tittar på på ersättningstegel som är likvärdigt och passar i kulör med det som sitter där. Vid sådana här restaureringar låter man alltid den gamla byggnaden vara facit, det är hur den ser ut ursprungligen som bestämmer hur man utför arbetena.

Relaterade artiklar